Taller Kreativa 2022

Sessió formativa Kreativa 2022

Objectius:

 • Desvirtualitzar relacions de la comunitat creativa en valencià.

 • Establir vincles de cooperació i solidaritat entre els membres de la comunitat creativa en valencià.

 • Proporcionar instruments d'eficiència, control, estratègia i valorització del treball de la comunitat creativa en valencià.

Estructura de la sessió formativa.

Qui?

Començarem per contestar qui són i com són les persones creatives en general i les persones creatives en valencià en particular. Amb eixa finalitat començarem amb una conversa guiada d'autoconeixement de les personalitats creatives, els seus itineraris vitals i les dificultats que han d'afrontar al llarg de la vida en societat. Farem especialment esment a la relació entre alta capacitat intel·lectual i creativitat.

Punts formatius del coaching creatiu:

 • Autoconeixement.

   • Com es una persona kreativa?

    • Intensitat i sobreexcitabilitat com a font de creativitat.

    • Comorbiditats de la creativitat: intensitat sensorial, intensitat emocional excessiva.

   • Com determina la creativitat personalitat i el pensament?

    • Pensament divergent i pensament convergent.

   • Les diferents etapes de la vida de la persona creativa, infància, adolescència, joves adults, adultesa, maduresa, vellesa.

   • La persona creativa i el grup.

   • Les necessitats expressives i les necessitats de reconeixement. Quantitat i qualitat en el reconeixement.

 • Que es l'alta capacitat amb creativitat. Característiques.

  • Memòria.

  • Curiositat.

  • Excitabilitat.

  • Eficàcia temporal.

  • Dificultats de relació i comprensió interparells.

  • Creació i gestió de la identitat digital.

 • Rastre digital. Reflexions sobre ús del nostre contingut i compatibilitats futures.

 • Usos de nick i pseudònim vs nom propi.

Que?

La part del què inclou la determinació del producte creatiu. Què volem fer amb la nostra creativitat? Quin és el nostre valor afegit? Què aportem de nou? On podem destacar? .

 • La dispersió creativa i la concentració estratègica.

  • Disseny multitema o monotema?

 • Quin contingut? La teoria de les 10.000 hores.

   • Passió

   • Coneixement.

   • Valor.

 • Anàlisi visual. Observació, patrons, informació, informació, informació.

   • Detecció de tendències

   • Anàlisi de mercats i nínxols.

Com?

En la part del com analitzarem quins mitjans tenim a la nostra disposició i quines són les millors estratègies per a posar en valor el nostre treball creatiu.

 • Tecnologia disponible.

  • Quina tecnologia podem accedir? Preus de gadgets i accessoris.

  • Saber demanar als pares/bancs: gastar i invertir.

  • Diferències entre les diferents xarxes socials. Especialitzar-se? Viralitzar en totes?

 • Promoció. Com promocionar els posts? Perfils professionals? Microtargeting, Clickbait, Spam.

  • Relació amb els mitjans de comunicació.

 • Gestió de comunitats.

  • Comunitats al voltant del perfil creatiu. Gestió de l'odi. Gestió de la conversa general (intervindre, quan? com?). Desvirtualització. Responsabilitat en la comunitat.

  • Comunitats de persones creatives. Com associar-se? Com cooperar? Com acompanyar?

 • Gestió proactiva vs creació reactiva. Que vull fer? Què no vull fer?

Per què?

 • Coaching en gestió de la incertesa i itineraris vitals.

   • Inicis.

   • Sosteniment i primers obstacles.

   • Socialització amb altres Kreatives.

   • Millora i determinació.

   • Final. Com acabar les etapes?

 • Qui vull ser?

   • Itinerari d'estudis, itinerari professional, vocació, determinació i compatibilitat amb l'expressió creativa.

 • Què vull aconseguir?

   • En termes individuals. Vull dedicar-me professionalment a la creativitat? Com fer compatible la creativitat amb els estudis, la desocupació o el treball.

   • En termes col·lectius. Estic compromés amb una causa més ampla? Com estic col·laborant a eixa causa? Com puc millorar la composició temàtica d'eixa causa?

 • Per què continuar?

  • Com sostindre la perseverança.

  • La solitud.

  • L'avorriment.

  • La dispersió.

Per a que?

La idea de la finalitat de la nostra feina creativa ha de considerar-se en termes abstractes. En determinats moments serà només diversió o necessitat, en altres serà reconeixement i estatus, en altres serà promoció i monetització. Cal considerar les diferents opcions i saber per a què estàs fent alguna cosa per a evitar les crisi de propòsit freqüents en les ments creatives.

També hem d'incloure

 • Professionalització i contractació privada i pública. Com es fa?

 • Fixació de tarifes. Com es fa? Autoestima i preu.

 • Publicar llibres en Amazon. Com es fa?

 • Monetitzar en xarxes; com?

 • Desvirtualitzar el contingut. Pas analògic. Actuacions, assistències, fotocols,

Imatges I Trobada formativa Creació de Contingut 2022